iddaa tahminleri canlı iddaa

Haşere Kontrolü

Haşere Kontrolü

Haşere Kontrolü

Haşere Kontrolü insanlara ya da çıkarlarına zararı olan olduğu kabul edilen organizmalara böcek ilaçlama istanbul wolves zararlılar denir. Rahatsızlık taşıyan, hastalığa yol açan ya da ekinleri ya da yapıları tahrip eden nebat ya da hayvanları ihtiva eder. Zararlının tanımı özneldir. Bir ekolojist, bir mısır bitkisinde yaprak yiyen bir tırtılı kesinlikle bir haşere olarak görmez, sadece bir ziraatçi bunu yapabilir. Zararı dokunan kavramı, rahatsızlık taşıyan ya da hastalığa yol açan böcekleri, virüsleri ve bakterileri anlatım edebilir. Ekinleri ya da insan yapımı yapıları yok eden organizmalara da atıfta bulunabilir. Yabani otlar ya da mantarlar şeklinde bitkiler ve sıçanlar, fareler ve kuşlar şeklinde omurgalılar, ekinleri ya da depolanan yemekleri yok ettiklerinde ara ara haşere olarak adlandırılır. ( Ek olarak bakınız bakteri ; mantar ; kemirgenler ; ot .)

Zararlıların ortadan kaldırılması ya da üremelerinin, gelişmesinin ya da göçlerinin engellenmesi haşere kontrolü olarak bilinir. Zararlıların kontrolü dünya ekonomisi üstünde büyük bir etkiye haizdir. Mevcut haşere denetim önlemlerine karşın, tarımsal zararlılar, dünya genelinde milyonlarca dönüm mahsulün senelik tahribatından mesuldür. Güneydoğu Asya’da kemirgenlerin, hasat edilmeden ilkin bir pirinç mahsulünün yüzde 50’tepsi yok etmiş olduğu biliniyor. ABD Birleşik Devletleri’nde, depolanmış gıdaların ve tahılların böcek ve kemirgen istilası sebebiyle yılda 500 milyon doların üstünde yitik yaşanmaktadır.

Birtakım böcekler, odun yiyici oldukları için zararı olan olarak kabul edilir. Evler ve öteki binalar, ağaçlar ve çitler şeklinde ahşap yapılar için bir tehdittir. Birkaç tür karınca, arı ve böcek de ahşap yapılara zarar verebilir.

Ziraat alanında, ziraat ürünlerini ve odunları için hasat edilen ormanları korumak için haşere kontrolü kullanılır ( bkz. ziraat ). Haşere kontrolü ek olarak veba, ensefalit, sarı humma, sıtma ve tifüs şeklinde sağlığı tehdit eden birçok hastalığın yönetimine de katkıda bulunmuştur.

Haşere Kontrolü

KİMYASAL KONTROL

Haşere kontrolünün en yaygın yöntemi, haşereleri öldüren ya da gelişmelerini engellemiş olan kimyasallar olan pestisitlerin kullanılmasıdır. Pestisitler çoğu zaman denetlemek istedikleri zararlıya nazaran sınıflandırılır. Mesela, böcekleri denetlemek için böcek öldürücüler kullanılır; bitkileri denetlemek için herbisitler; mantar ilaçları, mantarlar; kemirgen öldürücüler, kemirgenler; avisitler, kuşlar; ve bakterileri denetlemek için bakterisitler. Pestisitler ek olarak, haşerenin düzgüsel üremesine ya da gelişimine müdahale etmek için kullanılan kemosterilanları ve gelişme düzenleyicilerini de ihtiva eder.

Zararlıların kimyasal kontrolü muhtemelen zehirli nebat bileşikleri ile adım atmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda çiftçiler, böcekler ya da kemirgenler için zehirli olan birtakım bitkileri öğütürdü – krizantem ya da tütün şeklinde bitkiler. Nebat “çorbası” ondan sonra direkt ekinlere ya da zararlılara uygulandı. Kimyagerler ondan sonra bu zehirli bitkilerden zehirli bileşikleri çıkarabileceklerini ve bileşikleri sıvı spreyler olarak uygulayabileceklerini keşfettiler. Nikotin, petrol, kömür katranı, kreozot, terebentin ve piretrum (bir tür krizantemden elde edilmiş) şeklinde kimyasallar nihayetinde sprey olarak kullanılmak suretiyle özütlendi. Bunlar şeklinde naturel bileşikler nihayetinde arsenik, kireç, kükürt, striknin ve siyanür şeklinde daha etken doğal olmayan kimyasallarla değiştirildi.

İkinci Dünya Savaşı esnasında bileşik naturel bileşiklerin ortaya çıkmasıyla, haşere kontrolünde çarpıcı bir değişim meydana geldi. Cenk esnasında rahatsızlık yürüyerek böceklere karşı yaygın olarak kullanılan bileşik bileşikler DDT’nin (diklorodifeniltrikloroetan) böcek öldürücü özelliklerinin keşfi ve BHC (benzen heksaklorür) haşere içermeyen mahsul terimini realist hale getirdi. Başka bir bileşik naturel bileşiğin, seçici herbisit 2,4-D’nin (2,4-diklorofenoksiasetik asit) geliştirilmesi, öteki seçici herbisitlerin geliştirilmesine yol açtı.

DDT, 2,4-D ve BHC’nin keşfiyle, araştırmacılar öteki bileşik naturel pestisitler, bilhassa gelişme düzenleyiciler, kemosterilanlar, piretroidler (piretrumunkine benzer insektisidal özelliklere haiz bileşikler) ve organofosfat kimyasalları geliştirmeye başladılar. Bu inceleme, pestisitlerin çevredeki zararı olan kalıcılığının ayrım edilmesinden sonrasında, öteki, kimyasal olmayan haşere denetim yöntemlerini geliştirmek için genişletildi. 1950’lerde DDT ve alakalı bileşiklerinin çevrede kolayca parçalanmadığı ortaya çıkarıldı. DDT’nin yüksek stabilitesi, öteki hayvanların diyetini gerçekleştiren böceklerde birikmesine neden olur. Bu yüksek DDT seviyelerinin hayvanlar, bilhassa muayyen kuşlar ve balıklar üstünde toksik tesirleri vardır. Bilim insanları ek olarak birçok böcek türünün hızla pestisitlere dirayetli popülasyonlar geliştirdiğini buldu. (Ek olarak bkz. ekoloji ; kirlilik, etraf .)

1960’lara gelindiğinde, DDT’nin bir insektisit olarak kıymeti azalmıştı ve 1970’lerde kullanımına ciddi engellemeler getirildi. ABD Birleşik Devletleri’nde, 1972 tarihindeki Federal Çevresel Pestisit Denetim Yasası ve 1972’de önde gelen Federal Böcek ilacı, Mantar ilacı ve Rodentisit Yasası, pestisit üreticilerinin herhangi bir yeni pestisitin biyolojik aktivitesi, kusurluluğu, kalıcılığı ve toksisitesi üstünde ilmi testler gerçekleştirmesini koşul koşuyordu. kimyasal pazarlanabilir. 1980’lerin sonlarında, bir pestisit ürünü geliştirmenin ve tescil ettirmenin yaklaşık maliyeti 10 milyon dolardı. 1960’larda ve 1970’lerde, pestisitlerin gelişigüzel kullanımına karşı halkoyu itirazları terfi etti.

Birçok tarımsal zararı olan için alternatif bir entegre zararı olan yönetimi konsepti benimsenmiştir. Bu yaklaşım, ürün dışlama, ürün rotasyonu, sanitasyon ve biyolojik denetim dahil olmak suretiyle kimyasal olmayan haşere denetim yöntemlerini ihtiva eder. Bu yöntemler, pestisit kullanımını en aza indirmek için tasarlanmış öteki haşere denetim programlarını kuvvetlendirir.

BİYOLOJİK KONTROL

Zararlıların biyolojik kontrolü, onları avcılara ya da parazitlere maruz bırakmayı ihtiva eder. Predatörlerin ve parazitlerin kullanımına çoğu zaman, zararlılardan ziyan olmuş tarlaların araştırılmış olduğu ve zararı olan popülasyonu tahminlerinin yapıldığı bir program birlikte rol alır. Vahşi hayvanlar ve parazitler ondan sonra hedef zararlının kontrolünü sağlamak için milyonlarca insan tarafınca özgür bırakılır.

Biyolojik haşere kontrolü, nebat yiyen böcekleri denetlemek için vahşi karıncalar kullanan eski Çinliler tarafınca kullanıldı. 1776’da tahtakuruların kontrolü için vahşi hayvanlar önerildi. Biyolojik haşere kontrolünün çağıl çağı, 1888’de vedalia böceğinin pamuksu yastık ölçeği böceğini denetlemek için Avustralya’dan Kaliforniya’ya ithal edilmesiyle başladı. Bu biyolojik denetim projesi narenciye endüstrisini kurtardı. ( Ek olarak bkz. turunçgiller ; meyvecilik ; ölçüt böceği .)

Fasulye böceğini, domates hornwormlarını ve yaprak bitlerini denetlemek için böcek avcıları da kullanılmıştır. Başka bir biyolojik metot, bakterilerin kurtçuklara ya da böcek larvalarına karşı kullanılmasıdır. Mesela, Bacillus thuringiensis bakterisi , çingene güvesinin tırtıl larvalarını ve ek olarak sivrisinek larvalarını denetlemek için kullanılır. 1980’lerde, mısır kökü solucanları şeklinde toprak böceklerini avlayan sivrisinek yiyen balıklar ve nematodlar biyolojik denetim ajanları olarak tanıtıldı.

18. yüzyıldan beri, haşere direnci için konukçu bitkilerin yetiştirilmesi de haşereleri denetlemek için kullanılmıştır. Buğday, en kapsamlı nebat direnci araştırmalarının mevzusu olmuştur. Müessir buğday yetiştirme programları, pasa dayanıklı yeni buğday çeşitlerinin geliştirilmesine yol açmıştır – bitkinin yapraklarını ve gövdelerini enfekte eden muhtelif parazit mantarlar ( bkz. buğday ). Mısır ıslahı, is ve yaprak yanıklığı da dahil olmak suretiyle öteki mantar rahatsızlıklarına dirayetli çeşitlerle neticelenmiştir ( bkz. mısır). Haşere kontrolüne yönelik bu nebat direnci yaklaşımının klasik örneği, Avrupa şarap üzümünün kök stoğuna hücum eden ve Avrupa şarap endüstrisini hemen hemen tamamen mahveden böcekler olan filokseranın kontrolüydü. Problem, Avrupa bitkilerinin dayanıklı Amerikan şaraplık üzüm kök stoğuna aşılanmasıyla çözüldü.

Yapısal zararlıları denetlemek için böcek avcılarının gelişimi oldukça azca başarı ile karşılandı. Laboratuvarlarda termitlere karşı nematodlar kullanılmış, sadece saha testleri başarıya ulaşmış olmamıştır. Muhtelif hamamböceği türlerine karşı kullanılan parazit yaban arıları da sahada başarısız olmuştur.

DİĞER KONTROLLER

Zararlının çevresini değişiklik yapmak ve böylece üreme alanlarına, yiyeceğe ve barınağa erişimi azaltmak için kültürel denetim şekilleri kullanılır. Bataklıklarda ve minik su birikintilerinde üreyen sarı humma sivrisineklerini denetlemek için kültürel yöntemler kullanılmıştır. Bataklıkların kurutulması ve durgun havuzların ve suyun biriktiği öteki kapların ortadan kaldırılmasıyla, haşere için potansiyel üreme yerlerinin sayısı azalır ( bkz. sivrisinek ). Kaldırımlar, yollar ya da binalardaki çatlaklar şeklinde korunan bölgelere bağlı olan yapısal zararlılara karşı da kültürel denetim kullanılmıştır; çöp; ve hayatta kalmak için yabani otlar. Olası saklanma yerlerine oluşturulan açıklıklar kapatıldığında ve yıkıntı ve çöpler ortadan kaldırıldığında, yapısal zararlılar çoğu zaman etken bir halde caydırılır.

Mahsuller ara ara muhtelif ekim teknikleri ile zararı olan haşerelerden korunur. Mesela ürün rotasyonu, mantar ve bakteri popülasyonlarının gelişmesini engeller. Aleni alan ekimi, sebze mahsullerine zarar veren sinekleri ve öteki böcekleri engellemek için rüzgara dayanır.

Birtakım zararlılara karşı fizyolojik ya da mekanik savaşım şekilleri etkilidir. Bu tür kontroller içinde yapışkan bariyerler, sıcaklık öldürme (depolama zararlıları için) ve su basması (yer zararlıları için) bulunur. Basınçla işlenmiş ahşap, ahşaba zarar veren birçok mantar ve böceğe karşı korunur. Tuzaklar, haşere kontrolünün başka bir mekanik yöntemidir. Birtakım tuzaklar, kemirgenleri ve öteki omurgalı zararlıları öldürmek ya da yakalamak için tasarlanmıştır. Kuşların meyve mahsullerine zarar vermesini ya da binalara tünemesini önlemek için ağ ve metal kalkanlar kullanılır. Elektrikli fer tuzakları böcekleri çeker ve onlara elektrik verir. Birtakım binalarda, uçan böceklerin girmesini önlemek için kapıların üstüne fanlar kurulur.

Son yıllarda oldukça dikkat çeken bir haşere denetim araştırması alanı, haşerenin kendi eşeysel çekicileri ya da feromonları ile tuzakları tuzağa düşürmeyi ihtiva eder. Feromon tuzakları meyve sineği ve çingene güvesine karşı yaygın olarak kullanılmaktadır. Feromonlar ek olarak depolanmış besinleri ve tahılları salgın eden zararlıları çekmek ve tuzağa düşürmek için kullanılmaktadır.

Birçok ülke, yabancı nebat ya da böcek zararlılarının ithalatını denetlemek için ithalat ve karantina düzenlemelerini kullanır. Meyve bilhassa böcek istilasına ve hastalığa eğilimlidir. ABD Birleşik Devletleri’nde, Hayvan ve Nebat Sağlığı Kontrol Servisi, gelen ürünleri ve malzemeleri izler ve muayyen mamüllerin girişten ilkin işlenmesini gerektirir. Öteki ülkelerde de benzer kontroller var. Birtakım bölgelerde, muayyen böcek zararlılarının bölgeye getirilmemesini sağlamak için karantina düzenlemeleri vardır. ABD Birleşik Devletleri’nde, bireysel eyaletlerin kendi kontrol hizmetleri vardır. Hatta birtakım eyaletlerde, bitkilerin eyalet hatları süresince izinsiz olarak taşınmasını önlemek için sınır denetim istasyonları bile bulunmaktadır.

George W. Rambo

Tıkla Mesaj Gönder
WOLVES İLAÇLAMA
HOŞGELDİNİZ
Nasıl Yardımcı Olabiliriz..
Tıkla Hemen Ara