iddaa tahminleri canlı iddaa

BAŞLICA ZARARLILAR VE HASTALIKLAR

BAŞLICA ZARARLILAR VE HASTALIKLAR

BAŞLICA ZARARLILAR VE HASTALIKLAR

BAŞLICA ZARARLILAR VE HASTALIKLAR Wolves İlaçlama Asya’da birçok böcek ve akar ağaçlara saldırır. Bazıları nerede ise bütün lokasyonlarda üretimi etkilese de, ötekiler böcek ilaçlama istanbul wolves bir tek mahalli öneme haizdir. Nispeten azca sayıda tür, kendi başlarına mühim mahsul yitirilmesine yol açar ve yalnızca popülasyon zarar verme eşiğini aştığında bir sorundur. Daha azca mühim türler, bilhassa organik düşmanları kimyasal spreyler tarafınca tahrip edilmişse, bazı zamanlar hususi dikkat gerektirebilir.

Yaprakları, çiçekleri ve meyveleri etkileyen birkaç rahatsızlık vardır ve bazıları da ağaç ölümlerine yahut azalmasına yol açar. Sadece Bölge’de şu anda hiç bir mühim rahatsızlık üretimi kısıtlamamaktadır. Kahverengi yanıklık (Peronophythora litchii), Çin ve Tayland’da yaprakları, salkımları ve meyveleri enfekte eder, sadece metalaksil ile denetim edilebilir. Antraknoz (Colletotrichum gloeosporoides) ve benzeri hastalıklar Çin, Hindistan ve Avustralya’da da meyvelere saldırır. Parazit algler ve nematodlar birtakım meyve bahçelerini etkisinde bırakır, sadece mevcut kimyasallarla kolayca denetim edilebilir. Asya ve Avustralya’da muhtelif organizmalar, ağaç ölümleri yahut düşüşleri ile ilişkilendirilmiştir, sadece bunların patojeniteleri hemen hemen kanıtlanmamıştır.

BAŞLICA ZARARLILAR VE HASTALIKLAR
BAŞLICA ZARARLILAR VE HASTALIKLAR

7.1 Başlıca zararlılar

Lychee’nin nerede yetiştirildiğine bakılmaksızın, birkaç böcek grubu çiçeklere, meyvelere, yapraklara ve dallara saldırır. Lepidopterous meyve sondaları çoğu zaman üretimi etkileyen en mühim zararlılardır. Öteki mühim türler içinde muhtelif yaprak ve çiçek yiyen tırtıllar ve böcekler, kabuk deliciler, pullar, yaprak akarları, meyve emici böcekler, meyve delici güveler ve meyve sinekleri bulunur.

7.1.1 Meyve kurdu

Conopomorpha sinensis Bradley, Çin’de lychee kök-uç kurdu ve Tayland’da lychee meyve kurdu olarak malum, bir çok mevsimde en büyük zararlıdır. Bu haşere daha ilkin Acrocercops cramerella (şimdi Conopomorpha cramerella Snellen) olarak kaydedilmiştir . C. sinensis ve alakalı C. litchiella Bradley her ikisi de lychee’ye saldırır, ikincisi yaprakları ve sürgünleri tercih ederken, C. cramerella rambutan ve kakao ile sınırlıdır (Bradley, 1986).

C. sinensis , çiçeklenmeden sonrasında herhangi bir zamanda meyvenin yanı sıra yeni yapraklar ve sürgünler üstünde 0,4 x 0,2 mm boyunda sarı, pul benzeri yumurtalar bırakır. Hem lychee bununla birlikte longan etkilenir. Yumurtalar üç ila beş gün içerisinde yumurtadan menfaat ve larva derhal meyveye, yaprağa yahut sürgüne nüfuz eder. Çoğu zaman ağaçtan düşen meyvenin etinden geçerler.

Tayland’da meyveler, fazlaca minik ve nerede ise çıplak gözle görülemeyen C. sinensis yumurtalarını saptamak için meyve setinden haftalık olarak incelenir . Enfekte meyveler, yüzde 1 ila 2’lik salgın seviyelerinde toplanmalı ve imha edilmelidir. Zararı olan daha etken hale ulaştığında, permetrin hasattan iki hafta öncesine kadar haftalık olarak uygulanır. Çin’in Tayvan Eyaletinde, erken meyve tutumu esnasında sipermetrin, deltametrin, karbofuran yahut fenthion, sezonun ilerleyen dönemlerinde hasarı önlemek için öneri edilir. Meyve salkımları naylon file torbalara sarılarak güveler hariç tutulabilir, sadece işçilik maliyetinin yüksek olduğu alanlarda ekonomik değildir. Parazitoitler ise Phanerotoma sp. ve Apanteles sp. etken değillerse, güve oluşumunu azaltmak için düşen meyveler çıkarılmalıdır.

Yaprak madenci Conopomorpha litchiella Bradley’in bütün aşamaları, meyve kurdununkilere benzer. Dişi, yumurtalarını yeni sürgünlere bırakır ve minik, aleni sarı yumurtalar üç ila beş gün sonrasında yumurtadan menfaat. Yumurtadan yeni çıkan larva kremsi beyazdır ve çoğu zaman orta kaburga ve damarlar olmak suretiyle sürgünlere ve yaprak bıçaklarına delik açar. Güveler, Tayland’da haziran-ekim ayları arasındaki yağışlı mevsimde ortaya çıkan yaprak sifonlarına çekilir. Etkilenen sürgünler çoğu zaman solgunlaşır.

Taşıyan ağaçlar erken floş gelişimi esnasında denetim edilmeli ve gerekirse ilaçlanmalıdır. Çiçeklenme öncesi yaprak yıkaması meyve gelişimi için lüzumlu olan karbonhidratları sağlamış olduğu için fazlaca önemlidir. Larvaların yüzde 30 ila 40’ı parazitli ise ilaçlama önerilmez. Genç, taşımayan ağaçların da püskürtülmesi gerekmez. Bu hem de parazitoitlerin meyve bahçesinde birikmesine de izin verir.

Başlarda Hindistan’da (Butani, 1977) Argyroploce illepida Butler (= Cryptophlebia carpophaga Walsingham) olarak adlandırılan böcek , aslına bakarsak Cryptophlebia ombrodelta Lower’dir (Bradley, 1953). Bununla beraber Tayland, Çin, Japonya, Çin’in Tayvan Eyaleti ve Avustralya’da da görülür, sadece yalnızca ikinci bölgede mühim bir haşere olarak kabul edilir.

Bu türlerin kremsi beyaz yumurtaları oval ve düzdür ve ağsı bir yüzeye haizdir ve ortalama 1.0 x 0.8 mm’dir. Meyve yüzeyine bir bir yahut 15’e kadar gruplar halinde serilirler. Yumurtadan yeni çıkan larva meyve kabuğuyla beslenir ve hemen sonra tohuma doğru tünel açar. Olgunlaşmamış meyvelerde, genç larva, tamamen yenen tohuma direkt nüfuz eder. Meyveler küçükse, tek bir larva iki yahut üç meyveye zarar verebilir. Hem de, daha büyük tohumlu olgun renkli meyveleri tercih ederler.

Cenup Afrika’da, böcek gelişme düzenleyicisi, triflumuron hasattan 40 gün ilkin tek, tam örtücü sprey olarak yahut meyve çapı 10 mm olduğunda adım atmak suretiyle iki hafta arayla iki sprey teflubenzuron öneri edilir. Alternatif olarak salkımlar kağıt torbalarla kaplanabilir. Torbalar ek olarak meyve rengini ve genel kaliteyi de iyileştirir. Queensland’de karbaril ve azinfos-metil değişen başarı oranlarıyla kullanılmıştır. Meyve renklendirmesinden başlayarak birkaç sprey, daha azca yaygın olan yumurtaların varlığının izlenmesiyle, takvim bazında uygulanır. Böcek gelişme düzenleyicisi tebufenozid dahil olmak suretiyle daha yeni böcek öldürücüler, organik düşmanlara daha azca zarar vererek daha iyi denetim sağlar.

Cryptophlebia’nın muhtelif türleri, kendi yumurta, larva ve pupa parazitoit kompleksleri tarafınca saldırıya uğrar; sadece bunlar sondaları daima ekonomik eşiklerin altında tutmaz. Hindistan’dan Trichogrammatoidea fulva Nagaraja ve Cenup Afrika ve Avustralya’dan T. cryptophlebiae benzer biçimde yumurta parazitoitleri biyolojik denetim için en iyi olasılıkları sunuyor.

7.1.2 Meyve delici güveler

Eudocima (Othreis) fullonia (Clerck), Eudocima salaminia (Cramer) ve Eudocima jordani (Hollanda) benzer biçimde meyve delici güveler Asya, Avustralya ve Cenup Pasifik’te önemlidir. Bu güvelerin larvaları, mercan ağacı, Erythrina ve Menispermaceae asmaları ( Legnephora , Stephania , Fawcettia , Tinospora , Carronia , Sarcopetalum , Pleogyne ve Hypserpa ) benzer biçimde muhtelif konukçu bitkiler üstünde gelişir .

Güvelerin, meyvenin kabuğunda pak bir delik açan ve meyve suyunu etten emmelerini elde eden bir hortumu vardır. Yaranın hortum üstünde taşınan maya ve bakterilerle kontaminasyonu meyveyi tahrip eder. Drosophila spp. Fermantasyon suyunun çekiciliği bozulmayı hızlandırır. Birkaç gün içerisinde meyveden köpüklü bir eksüda sızar ve yakınlardaki hasarsız meyveleri lekeler. Avustralya ve Tayland’da çiftçiler geceleri projektörlerle bahçelerine masraf ve güveleri yakalamaya çalışır. Sadece, bu beyhude.

Avustralyalı çiftçiler ek olarak bir tel çerçevenin üstüne gölge bezini gevşek bir halde örterek ve onu fermente eden narenciye ve muzlarla yemleyerek tuzaklar kurarlar. Güveler meyve ile beslenirler ve uçmaya çalıştıklarında gölgelik kumaşın kıvrımlarına takılırlar. Bir meyve bahçesini korumak için birkaç tuzak icap eder ve o halde bile mühim hasarlar süre gelir. Tayland’da olgun muzlar ve ananaslar böcek ilacına batırılır ve beslenen güveleri zehirlemek için ağaçlara asılır. Birtakım ülkelerde salkımlar kağıt torbalarla kaplıdır. Son zamanlarda, papağanlar ve meyve yarasaları Avustralya’daki yetiştiriciler için ciddi bir problem halini aldı. Meyve bahçesini denetim eden meyve delen güvelerin yanı sıra omurgalı zararlıları da denetim eden ince ağlar.

7.1.3 Yaprak besleyen tırtıllar

Oxyodes scrobiculata F. ve Oxyodes üç renkli Guen. Tayland ve Avustralya’da benzer nişleri işgal ediyor. Avustralya’da, O. tricolor cenup Queensland’deki ağaçlara saldırır, sadece kuzeyde bir haşere değildir. Hint hasım ilmek yapıcı , Achaea janata (L.), Avustralya’da doymak bilmeyen bir besleyicidir ve çoğu zaman O. tricolor ile aynı anda fazlaca sayıda ağaçları salgın eder . Tırtıllar şiddetli yaprak dökümüne niçin olabilir.

Tayland’da, broşür başına iki ila üç genç larva olduğunda karbarilin uygulanması öneri edilir. Larvaları yere atmak için ağacı sallamak, spreylerin etkinliğini arttırır. Larvaların yüzde 40’ı yahut daha fazlası parazitlenmişse, spreylere gerek kalmamıştır. Avustralya’da Bacillus thuringiensis Berliner (Bt), endosulfan yahut methomil zararı dokunan O. tricolor popülasyonları ortaya çıktığında kullanılabilir .

7.1.4 Yaprak Dökümcüleri

Olethreutes perdulata Meyr. Queensland’de zaman zaman görülen bir haşeredir. Platypeplus aprobola (Meyrick) Avustralya, Çin ve Hindistan’da da kaydedilmiştir. Adoxophyes cyrtosema Meyr. ve Homona coffearia Nietner, Guangzhou ve Fujian’daki ağaçlara hücum etti. Homona difficilis ile beraber ikinci tür Tayland’da lychee, longan ve rambutan’da kaydedilir. Turuncu meyve kurdu , Isotenes miserana (Walker), Queensland’deki çiçeklere ve meyvelere de hücum eden başka bir yaprak kırıcıdır .

P. aprobola , Çin ve Hindistan’da yaprak ve çiçeklere saldırmış olduğu minik bir haşeredir . Sadece Avustralya’da, mühim oranda çiçek yitirilmesine katkıda bulunan bir tür kompleksinin parçasıdır. Çin’de A. cyrtosema ve H. coffearia da yaprak, çiçek ve meyve ile beslenir.

Avustralya’da, yaprak dökenlerin niçin olduğu hasar, yapraklarla sınırı olan olduğu ve çiçek oluşumunu etkilemediği sürece tolere edilir. Gerekirse, genç ağaçlara verilen ziyanı en aza indirmek için yahut yaşlı ağaçlarda eleştiri yaprak büyümesi dönemlerinde, yaprak döküntülerinin yüzde 20’si salgın edildiğinde metomil yahut karbaril uygulanabilir. Hindistan’da, hafifçe istilalar esnasında larva içeren sarılmış yapraklar elle çıkarılır, sadece ağır istilalar için fosfamidon, fenitrothion yahut endosulfan uygulanır.

7.1.5 Böcek deliciler

Longicorn böceği, Aristobia testudo ( Voet ), Guangdong’da ciddi bir lychee ve longan zararlısıdır (Zhang, 1997). Böceğin, yetişkinlerin hazirandan ağustos ayına kadar ortaya çıkmış olduğu yılda bir nesli vardır. Dişiler, 10 mm’lik ağaç kabuğu şeritlerini çiğneyerek dalları kuşatır, yumurtalar yaranın üstüne serilir ve eksüda ile kaplanır. Larvalar ağustos ayının sonundan itibaren yumurtadan menfaat ve ksilem içerisine girip 60 santimetre boyunda tüneller oluşturdukları Ocak ayına kadar kabuğun altında yaşarlar. Çin’in Tayvan Eyaletinde, beyaz benekli longicorn böceği, Anoplophora maculata(Thomson), bir senelik bir hayat döngüsüne haizdir. Erginler ilkbaharda ortaya menfaat ve dişiler, toprak yüzeyinden 0,5 m yükseklikte, kabuktaki T-şekilli kesiklere bir bir ortalama yirmi yumurta sokar. Larva periyodu ortalama on ay süre gelir. Avustralya’da longicorn böceği Uracanthus cryptophagus benzer hasara yol açar (Levha 7).

Larvaların tünel açması dalları öldürebilir, sadece nadiren tüm ağaçları. Yumurtlayan yetişkinler tarafınca dalların halka havlaması, sürgün uçlarının yaşama veda etmesine ve kopmasına yol açar. Çin’de, erişkin faaliyetleri esnasında ağaçların tertipli olarak denetlenmesi, meyve bahçesi personellerinin böcekleri uzaklaştırmasına imkan tanır. Yumurtalar ve genç larvalar da aynı anda çıkarılabilir. Yerleşik larvalar, tünellerin uçlarına doldurulmuş olan fraslarının görünümünden bulunabilir. Sonrasında tel kancalar ve bıçaklarla ‘avlanabilir’. Alternatif olarak, diklorvos enjekte edilir ve tüneller kil ile kapatılır (Zhang, 1997).

7.1.6 Bokböceği böcekleri

Fil böceği, Xylotrupes gideon (Linnaeus), Avustralya’nın bütün bölgelerinde önemlidir. Larvalar, nebat kökleri ve humusla beslendikleri toprakta yahut malçta gelişirler. Büyük, ağır sklerotize ve cinsi olarak dimorfik yetişkinler ilkbaharda ortaya menfaat. Sonrasında, bilhassa papağanlar ve meyve yarasaları tarafınca parçalanmış yahut ziyan olmuş olanlar, olgunlaştıkça meyveye çekilirler. Sonrasında sağlam meyvelere saldırmaya başlarlar ve hasattan önceki haftalarda mühim ekonomik kayıplara niçin olabilirler. Kimyasal denetim yetersizdir. Elle sökme minik ağaçlarda etkilidir, sadece büyük ağaçlarda zor olsa gerek. Avustralya’da işçilik nispeten pahalıdır, bu yüzden bu muamele artan maliyetlere mühim seviyede katkıda bulunur.

7.1.7 Yumuşak ölçekler

Pulvinaria ( Chlorpulvinaria ) psidii (Maskell), yeşil kalkan ölçeği, Çin, Tayvan Eyaleti, Avustralya ve Hindistan’daki ağaçları salgın eder. Queensland’de sürüngenler, ilkbaharda yaprak ve dalları salgın eden erişkin pullar tarafınca üretilir. Bu sürüngenlerin bazıları çiçeklere ve genç meyvelere doğru hareket eder. Dişi pullar bazı zamanlar unlu bitlerle karıştırılır, zira mumsu filamentlerle kaplı yumurta kütleleri pulun uçlarını kaplar.

Yumuşak kahverengi pul, Coccus hesperidum Linnaeus, kimyasalların parazitoitlerini bozmuş olduğu yahut karıncalar tarafınca korunduğu Queensland’de zaman zaman görülen bir haşeredir. Parasaissetia nigra (Nietner) ve Saissetia coffeae (Walker), Hindistan’daki ağaçları C. psidii ile beraber salgın eder , sadece bunlar mühim değildir.

Bu pullar beslenirken hiç bir zarara niçin olmaz, sadece Çin, Tayvan Eyaleti Çin ve Avustralya’da çoğunlukla olduğu benzer biçimde, yüzeyde mühim popülasyonlar geliştiğinde meyve pazarlanamaz hale gelir. Pullar ek olarak, salgın edilmiş meyve ve salkımlarda ve aşağıdakilerde kurumlu küfün büyümesini destekleyen bal aslı üretir. Bu renksiz meyvelerin kalitesi düşürülür yahut pazarda reddedilir.

Mineral yağ uygulamalar müessir vahşi benekli böcek uğur böceği, böylece tercih edilmesine karşın, ciddi enfestasyonlar, Methidathion ile denetim edilebilir Cryptolaemus montrouzieri Mulsant ve yeşil lacewing, Mallada signata (Shneider) etkilenmez.

7.1.8 Yanlışlar

Tessaritomidae’ye ilişik birkaç böcek, Asya ve Avustralya’da lychee ve longan’a saldırır. Tessaritoma papillosa Drury, cenup Çin, Vietnam, Tayland, Myanmar, Filipinler ve Hindistan’da görülür , sadece Butani (1977), Tessaritoma javanica Thunberg ve Tessaritoma quadrata Distant’ın Hindistan’daki ana türler bulunduğunu not eder . Avustralya’da, Lyramorpha rosea Westw. Lychee kirli kokulu böcek olarak bilinir, sadece nadiren hasara yol açar.

Çin’de T. papillosa yılda bir nesil verir. Erginler kışı sıklıkla lychee ve longan üstünde toplamaya ve kışı geçirmeye meyillidir, sadece sıcak korunan alanlardaki öteki konaklarda da bulunabilir. İlkbaharda dişiler yeni çiçekler ve sürgünler ile ağaçlara çekilir. Yaprakların arkasına her biri ortalama 14 yumurta içeren 14 yumurta hacmi çiftleşir ve bırakırlar. Yumurtlamanın zirvesi Guangdong’da Mart ayında gerçekleşir, sadece Eylül ayına kadar süre gelir. Ağaçlarda hala yaşlı yetişkinler varken, ilk periler Haziran ayında olgunlaşır. Bu yaşlı yetişkinler bir yıla kadar yaşamış olabilir ve çoğu zaman Ağustos ayına kadar ölürler. Yeni erginler derhal çiftleşmezler, kışın olgunlaşır ve sonraki baharda çiftleşir ve yumurta bırakırlar.

Yetişkinler ve periler, öldürülebilecek terminaller ve ek olarak çiçekler ve meyvelerle beslenir ve bunların düşmesine yol açar. Liu ve Lai (1998), ticari bahçelerdeki meyvelerin yüzde 30’a kadarının kimyasal uygulamalara karşın zarar gördüğünü iddia etmiştir.

Guangdong’da ana organik düşmanlar yumurta parazitoitleri, Encyrtus ( Ooencyrtus ) sp., Anastatus sp ve Blastophaga sp. Sezonun sonlarında bırakılan yumurtaların yüzde 70 ila 90’ını parazitleyen. Benzer sonuçlar Liu ve Lai (1998) tarafınca Mart ayında ağaçlara parazitli yumurta kartları asıldığında kaydedildi. Entegre zararı dokunan yönetimi altındaki meyve bahçelerinde, Anastatus sp. ve Ooencytus sp. Haziran ayında yüzde 50’ye ulaşabilir, sadece kimyasallara dayalı meyve bahçelerinde yüzde 3’ten azca olabilir. 1970’lerde, Guangdong’daki biyolojik denetim, yumurta parazitoiti Anastatus japonicus kullanılarak başlatıldı.Ashmead, yassı eşek arısı, saha denemelerinin peşinden kıymetini gösterdi. Yumurtaların çoğunun yumurtlandığı Nisan ayına kadar yumurtaların bir tek yüzde 10’u parazitlendiğinden, organik denetim etkisizdir. Buna ödenek, eşekarısı toplu olarak özgür bırakıldıktan sonrasında yüzde 90’a varan parazitlik ile fazlaca iyi denetim elde edilir.

Tayland’da yumurta parazitoitleri Anastatus sp. nr. japonicus ve Ooencrytus phongi , Çin’deki muadillerine benzer biçimde çalışır. Tehlikeli sonuç erken meyve üretim döneminde düşük denetim seviyeleri elde edilir ve hemen sonra iyi seviyelere yükselir. Yabani ipek böceği Philosamia ricini Hutt.’da parazitoitlerin toplu olarak yetiştirilmesi ve erken bırakılması, Çin’dekine benzer sonuçlar verdi. Anastatus sp. ve O. phongi sırayla yumurtaların yüzde 79’unu ve yüzde 21’ini parazitledi (Nanta, 1992).

Kimyasallar kullanılıyorsa, spreylerin zamanlaması fazlaca önemlidir, zira böceklerin triklorfona duyarlılıkları, vücut yağ içeriğine ve doğasına bağlı olarak senenin değişik zamanlarında farklılık gösterir.

Meyve lekesi böceği Amblypelta nitida Stål ve muz lekesi böceği Amblypelta lutescens lutescens (Uzak), Queensland’deki tropikal meyvelerin başlıca zararlılarıdır (Waite, 1990). Erginler, kışı narenciye yahut mahsul olmayan yerli yahut egzotik süs bitkileri üstünde geçirir ve ağaçlar çiçek açtığında ilkbaharda lychee ve longan bahçelerine taşınmaya adım atar. Yeşil meyvelerle beslenmeyi tercih ederler ve bu yüzden meyve tutumundan ondan sonra fazlaca yaygındırlar. Böceklerin bilhassa hassas olduğu yağmur ormanlarının yakınındaki meyve bahçeleri (Waite ve Huwer, 1998).

Böcekler gelişen tohumla beslenir ve bu da meyvenin birkaç gün sonrasında düşmesine yol açar. Delinme izi meyve yüzeyinde görünmez ve hasarı organik damladan ayırt etmenin tek yolu meyveyi kesmektir. Saldırıya uğrayan meyvelerde tipik olarak tohum testasında bronz bir lezyon bulunur. Dökülen meyvenin yüzde 10’undan fazlası sokulmuşsa endosulfan uygulanmalıdır. Çoğu zaman meyve tutumundan sonraki ilk altı hafta süresince iki hafta arayla en fazlaca iki püskürtme yeterlidir.

7.1.9 Akarlar

Erinoz akarı, Aceria litchii(Keiffer), hem de tüylü akar, tüylü örümcek yahut köpek kulak akarı olarak da bilinir, Çin, Tayvan Eyaleti, Hindistan, Pakistan ve Avustralya’da görülür. Dişiler, beslenmelerinin niçin olduğu erineum içinde yaprak yüzeyine bir bir yumurta bırakır. Yumurtalar bir tek 0.032 mm çapında, küresel ve yarı şeffaf beyazdır. Akarlar da küçüktür, yalnızca 0.13 mm boyunda ve pembemsi beyazdır. Bütün aşamaların bir tek dört ayağı vardır, sadece fazlaca hareketlidir ve eski yapraklardan yeni sifonları saldırmak için kolayca hareket eder. Beslenmeleri, barındıkları ve beslendikleri erineum üretimini uyarır. Sayılar sürgün gelişme döngüsüne göre farklılık gösterir ve yazın en yüksek, kışın en düşüktür. Markot olarak elde edilmiş dikim materyali, akarlarla ağaçlardan alınmışsa salgın edilebilir.

Akarlar yeni yapraklara saldırır ve alt yüzeyde keçe benzeri bir erineum oluşmasına yol açar. Bu, minik kabarcıklar gibi kaynaklanır, sadece nihayetinde bütün yaprağı kaplayarak kıvrılmasına niçin olabilir. Ciddi durumlarda, bütün terminaller deformasyona uğramış olabilir. Genç erineum gümüş-beyazdır, aleni kahverengiye ve koyu kırmızımsı-kahveye dönüşür ve nihayetinde siyahtır. En fazlaca akar sayısı ara aşamalarda bulunur.

Enfestasyonlar şiddetli ise birçok yaprak mahvolur (Levha 8). Bu çoğu zaman yerleşik ağaçlarda problem yaratmaz, sadece genç meyve bahçelerini zayıflatabilir. Akar yapraklardan gelişen çiçeklere ve meyvelere geçerse de bir problem olabilir. Meyve tutumu bozulabilir yahut meyve deformasyona uğramış olabilir. Bu tür meyveler pazarlanamaz.

Fazlaca sayıda vahşi akar türü, bilhassa Phytoseidae’den olanlar, A. litchii ile kaydedilmiştir (Wu ve ötekiler , 1991; Waite ve Gerson, 1994). Agistemus exsertus Gonzalez (Stigmaeidae), Guangdong, Guangxi ve Fujian’da denetim için kullanılmıştır.

Akarların bulaştığı dallar kesilmeli ve yakılmalıdır. Akarlar, yaşlı yapraklardan yeni bir akıntıya geçtiklerinde böcek ilacı uygulanarak denetim edilebilir. Yapraklar yaz ve güz süresince emareler açısından tertipli olarak denetim edilmelidir. Bir meyve bahçesindeki bütün ağaçlar aynı anda kızarmayacak yahut salgın edilmeyecektir. Avustralya’da, yaprak oluşumu ve genişlemesi esnasında her iki ila üç haftada bir üç sprey dimetoat yahut ıslatılabilir kükürt çoğu zaman kafi denetim sağlar. Çin’de tavsiye edilen kimyasallar içinde diklorvos, dimetoat, dikofol, klorpirifos, ometoat ve izokarbofos bulunur (Zhang, 1997).

7.1.10 Safra sinekleri

Yaprak tatarcıkları, Dasyneura sp., Çin’de mühim bir zararlıdır (Zhang, 1997). Litchiomyia chinensis Yang ve Luo, Guangdong’da toplanan liçi yapraklarındaki urlardan yetiştirilen örneklerden tanımlanmıştır. Larvalar, beslenmeleri nihayetinde oluşan safralarda kışı geçirirler. Erişkin sinekler, Mart ayından itibaren sekiz örtüşen neslin ilkini başlatan toprakta pupa olurlar. Midges nemli, kapalı kanopileri tercih eder ve açıkta kalan alanlarda kurur. Erginler yumurtalarını genç yapraklar üstüne sıralar halinde bırakırlar. Larvalar hemen sonra yaprağı mayınlar ve hemen sonra “safra” haline gelen ‘sulu noktalara’ yol açar. Bunlar kahverengiye basar ve nihayetinde düşerek yaprağa bir “atış deliği” görünümü verir.

Hassas meyve bahçelerinde seyretme müessir değildir ve önleyici prosedürler gereklidir. Erinoz akarında olduğu benzer biçimde, hastalıklı yapraklar hasattan sonrasında çıkarılabilir ve yakılabilir. İlkbaharın ilerleyen saatlerinde, hektara 75 kilo’da metil parathion (yüzde 2,5) ağaçların dibine dağıtılabilir yahut erginlerin ortaya çıkmasından derhal ilkin yere izofenfos (yüzde 0,001) püskürtülebilir. Sonbaharda, izokarbofos (yüzde 0,001) erken yaprak gelişimi esnasında iki haftada iki kere püskürtülmelidir (Zhang, 1997).

7.1.11 Meyve sinekleri

Queensland’de, Bactrocera tryoni (Froggatt) bazı zamanlar lychee’ye saldırır, sadece ekonomik olarak mühim kabul edilmez. Dişiler yumurtalarını meyvenin kabuğuna bırakırlar ve çoğu zaman öteki haşerelerin açmış olduğu çatlak ve yaraları kullanırlar. Yumurtalar yumurtadan çıkabilmesine karşın, larvalar nadiren hayatta kalır (de Villiers, 1992), muhtemelen olgun meyve suyunun onları boğması sebebiyle. Queensland’deki sinekler ve Afrika ve Hawaii’deki alakalı türler, birtakım çeşitler fazlaca kalınca olabilse de, lychee’nin derisinden yumurtlama kabiliyetine haizdir. Tek reel sinek problemi, Ceratatis rosa ile Cenup Afrika’da görünüyor. . Sadece, hasar seviyesi hala fazlaca düşük. Cenup Afrika’da, popülasyonları kovuşturmak için feromonla beslenen tuzaklar kullanılabilir. Denetim, triklorfon yahut merkaptothion ile karıştırılmış protein hidrolizat yem spreyleri ile sağlanır. Alternatif olarak, salkımlar Kasım meyvesinin düşmesinden sonrasında kağıt torbalarla kaplanabilir.

7.2 Başlıca hastalıklar

Şu anda Asya’da ticari üretimi sınırlayan mühim bir rahatsızlık yok. Hastalıklar hasattan sonrasında daha önemlidir, sadece şüphesiz meyvelerin bir çok toplanmadan ilkin enfekte olur. Yaprakları, çiçekleri ve meyveleri enfekte eden birkaç organizma ve ağaç düşüşü ve ağaç ölümleri ile ilişkili birkaç organizma daha vardır. Çiçekler ve meyvelerdeki rahatsızlıkları denetlemek için kimyasallar çoğu zaman mevcuttur. Buna ödenek, ağaç kaybını denetim dibine almak için daha çok gayret gösterilmesi gerekiyor.

7.2.1 Kahverengi yanıklık

Kahverengi yanıklık , Peronophythora litchii , eskisinde daha mühim olması durumunda, Çin ve Tayland’da hem liçi bununla birlikte longanda mühim bir hastalıktır. Ek olarak Hindistan’da lychee’yi etkilediği bildiriliyor. Guangdong’da iyi tanımlanmıştır ve yapraklara ve salkımların yanı sıra hasata kadar enfekte olabilen meyvelere saldırır. Bu enfeksiyonların tümü üretimi ve raf ömrünü azaltır. Çiçek salkımları bilhassa hassastır. Olgunlaşmamış meyveler kahverengiye dönerken, hasattan ilkin enfekte olanların derilerinde beyaz bir küf kaynaklanır.

Mantar, rüzgar, yağmur ve böcekler tarafınca yayılan sporlarla toprakta yahut eski enfekte meyvelerde kışı geçirir. Devamlı yağışlı hava ve 22° ila 25°C arasındaki sıcaklıklar enfeksiyona yol açar. Yetiştiricilerin hasattan sonrasında gölgeli, hastalıklı ve ölü dalları kaldırarak bahçelerini temizlemeleri önerilir. Kış aylarında bakır oksiklorür ve ilkbaharda bakır sülfat da inokulum seviyelerini düşürmeye destek verir. Bu kimyasallar, çiçeklenme ve meyve gelişimi esnasında fosetil-Al yahut metalaxyl ile değiştirilir.

7.2.2 Antraknoz

Antraknoz, Colletotrichum gloeosporoides , Guangdong’da mühim bir hastalıktır ve Hindistan’da da görülür. Yapraklara ve dallara, çiçeklere ve çiçek saplarına saldırmasına karşın, enfekte meyveler pazarlanamaz. Yapraklardaki lezyonlar minik yuvarlak aleni gri alanlar yahut uçlarda gayri muntazam kahverengi lekeler olarak görünebilir. Buna ödenek, çiçekler ve meyvelerde enfeksiyonlar fazlaca daha belirgindir. Salgınlar, ılık ve yağışlı havalardan sonrasında yaygındır. Mantar daima ani hastalığa niçin olmayabilir ve bazı zamanlar bir tek hasattan sonrasında ortaya menfaat. Mantar ilaçları ilk istila esnasında kullanılır, sadece daima müessir değildir.

Colletotrichum gloeosporioides’in ( cinsi durumda Glomerella cingulata ) niçin olduğu bir antraknoz türü de Avustralya’daki ağaçları etkisinde bırakır. Biber lekesi meyvede sathi cilt lekelerine yol açar, sadece üretimi, meyve standardını yahut raf ömrünü etkilemez. Birtakım meyve bahçelerinde mahsulün yarısından fazlası pazarlanamaz olabilir. Rahatsızlık bütün çeşitlerde kaydedilmiştir, sadece en şiddetlisi popüler “Kwai May Pink” çeşidindedir.

Rahatsızlık ilkin, çoğu zaman yarı olgun meyvelerin tepesinde, sarkık dalların olduğu bölgelerde, kahverengi toplu iğne başı çilleri olarak ortaya menfaat. Noktalar ebat olarak artmaz, sadece hızla siyaha basar. Meyvenin üst ve yan taraflarında daha çok kir belirir ve hasatla meyve yüzeyinin yarısını kaplayabilir. Mantarlar potansiyel olarak fidanlıklardan yeni meyve bahçelerine yayılırken, yapraklar üstünde enfeksiyonlar kışı geçirir.

Biber lekesi ortaya çıkana kadar, lychee çoğu zaman Avustralya’da meyve yahut yaprakları etkileyen hastalıklardan ariydi. Hem de, hastalığın ortaya çıkması, bakır oksiklorür ve bakır hidroksit kullanılarak denetim dibine alınma girişimleriyle neticelenmiştir. Bakırın takvim spreyleri maliyetlidir ve hasata yakın kullanılırsa kabul edilemez kalıntılara yol açabilir. Mankozeb benzer biçimde öteki kimyasallar değerlendiriliyor.

7.2.3 Ağaç düşüşü

Çin, Vietnam ve Avustralya’da bilhassa drenajı kifayetsiz topraklarda yavaş bir düşüş ve ani bir ölüm kaydedildi. Bütün ağacı yahut bir tek bir yahut iki dalı etkileyebilir. Semptomlar, bir müddet süresince etkilenen dalda yeni büyümenin azalmasını takip eden ani bir dal solgunluğunu ihtiva eder. Öteki durumlarda, uçlar solmadan ölür. Ağaç yahut dal geçici olarak iyileşebilir, sadece hemen sonra ölür. Ağacın birtakım kısımları kızarır ve büyür, öteki kısımlar ölür.

Phytophthora , Pythium ve Fusarium benzer biçimde bir takım organizma ağaçların köklerinden izole edilmiştir, sadece hastalığa nerede niçin oldukları bilinmemektedir. Filipinler’de Clitocybe’nin niçin olduğu bir kök çürüklüğünün ağaçları öldürmüş olduğu bildiriliyor. Yetiştiricilerin su dolu topraklara ekim yapmamaları öneri edilir.

Armillaria bazen herhangi bir yaşlarındaki ağaçların köklerine ve tabanına saldırır ve ölüme yahut yavaş düşüşe yol açar. Mantar toprakta yahut muhtelif ağaçların kütüklerinde ve köklerinde uzun seneler yaşayabilir. Meyve bahçesine yeni ağaçlar dikilmeden ilkin dikim alanlarının ilaçlanması icap eder.

7.2.4 Parazitik algler ve nematodlar

Parazitik bir alg, Cephaleuros virescens , Avustralya’da zaman zaman ağaçlara saldırır ve bu da güç yitirilmesine yol açar. “Souey Tung” ve “Haak Yip” benzer biçimde çeşitler fazlaca hassastır. Yağışlı mevsimden ilkin ve sonrasında olmak suretiyle iki sprey bakır ile denetim edilebilir.

Benzer biçimde Nematodlar Xiphinema , Paratnchodorus ve helicotylenchus Cenup Afrika’da bir problem, fakat onlar Avustralya ve Asya’da mühim olup olmadığını hemen hemen belli değil. Nebat sonrası nematisitleri Cenup Afrika’da kullanılmaktadır, sadece başka bir yerde değerlendirilmemiştir.

Tıkla Mesaj Gönder
WOLVES İLAÇLAMA
HOŞGELDİNİZ
Nasıl Yardımcı Olabiliriz..
Tıkla Hemen Ara