iddaa tahminleri canlı iddaa

Pestisitler nelerdir?

Pestisitler nelerdir?

Pestisitler nedir?

Pestisitler nedir? Wolves İlaçlama pestisitler, haşereleri öldürmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Genel hatlarıyla pestisit, virüs, bakteri, antimikrobiyal ya da dezenfektan şeklinde caydıran, böcek ilaçlama istanbul yansız hale getiren, öldüren, zararı olan böcekler şeklinde kimyasal ya da biyolojik bir ajandır.

Pestisitlerin bu kullanması o denli yaygındır ki, pestisit kavramı çoğu zaman nebat koruma ürünü ile anlamdaş olarak ele alınır. Ekinlere ve hayvanlara zarar verebilecek ve çiftlik verimliliğini azaltabilecek muhtelif tarımsal zararlıları ortadan kaldırmak ya da denetlemek için yaygın olarak kullanılır. En yaygın olarak uygulanan pestisitler, böcekleri öldürmek için böcek öldürücüler, yabani otları öldürmek için herbisitler, kemirgenleri öldürmek için kemirgen öldürücüler ve mantar, küf ve küfü denetlemek için mantar öldürücülerdir.

Pestisitler nelerdir?
Pestisitler nedir?

Kısa bir tarihçe

Pestisitler yeni icatlar değil! Birçok eski medeniyet, mahsullerini böceklerden ve zararlılardan korumak için böcek ilacı kullandı. Eski Sümerler , mahsullerini böceklerden korumak için elementel kükürt kullandılar . Halbuki Ortaçağ çiftçileri, arsenik kullanan kimyasallarla deneyler yaptılar, ortak mahsuller üstünde yol açtılar.

Çinliler, vücut bitlerini ve öteki zararlıları denetlemek için arsenik ve cıva bileşiklerini kullandılar. Yunanlılar ve Romalılar kendilerini, hayvanlarını ve ürünlerini muhtelif zararlılardan korumak için yağ, kül, kükürt ve öteki malzemeleri kullandılar.

Ayrıca, on dokuzuncu yüzyılda araştırmacılar, tropikal sebzelerin ve krizantemlerin kökleriyle meydana getirilen bileşikleri içeren naturel tekniklere daha çok odaklandılar. 1939 senesinde dünyada insektisit olarak son aşama müessir ve hızla kullanılmaya başlanan Dikloro-Difenil-Trikloroetan (DDT) ortaya çıkarılmıştır. Sadece yirmi sene sonrasında biyolojik tesirleri ve insan güvenliği sebebiyle DDT nerede ise 86 ülkede yasaklanmıştır.

Pestisitlerin Tanımı

Besin ve Ziraat Örgütü (FAO) pestisiti şöyleki tanımlamıştır:

insan ya da hayvan hastalığı vektörleri, istenmeyen nebat ya da hayvan türleri de dahil olmak suretiyle herhangi bir haşereyi önlemeye, yok etmeye ya da denetim etmeye yönelik, üretim, işleme, depolama, nakliye ya da marketing esnasında zarara yol açan ya da başka bir halde müdahale eden herhangi bir madde ya da madde karışımı besin, ziraat ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri ya da hayvan yemleri ya da hayvanlara vücutlarında ya da vücutlarında bulunan böceklerin, örümceklerin ya da öteki zararlıların kontrolü için verilebilecek maddeler.

Pestisit Çeşitleri

Bunlar öldürdükleri haşere türlerine gore gruplandırılmıştır:

Öldürdükleri Zararı dokunan Türlerine Bakılırsa Gruplandırılmış

 1. Böcek öldürücüler – böcekler
 2. Herbisitler – bitkiler
 3. Rodentisitler – kemirgenler (sıçanlar ve fareler)
 4. Bakterisitler – bakteri
 5. Mantar öldürücüler – mantarlar
 6. Larvisitler – larvalar

Ne kadar biyolojik olarak parçalanabilir olduklarına bağlı olarak:

Pestisitler ek olarak şöyleki de düşünülebilir:

 • Biyolojik olarak parçalanabilir:
 • Biyolojik olarak parçalanabilen tür, mikroplar ve öteki canlılar tarafınca zararsız bileşiklere parçalanabilen türlerdir.
 • Kalici:
 • Kalıcı olanlar ise yıkılması aylar ya da seneler sürebilenlerdir.

Bu tarz şeyleri sınıflandırmanın başka bir yolu, kimyasal formları olan ya da ortak bir kaynaktan ya da üretim yönteminden türetilenleri dikkate almaktır.

Kimyasal olarak alakalı pestisitler:

 • Organofosfat:Organofosfatların bir çok insektisittir, bir nörotransmitteri düzenleyen enzimi bozarak sinir sistemini etkilerler.
 • karbamat:Organofosforlu pestisitlere benzer biçimde, karbamat pestisitleri de nörotransmitteri düzenleyen bir enzimi bozarak sinir sistemini etkisinde bırakır. Aynı zamanda, enzim tesirleri çoğu zaman geri dönüşümlüdür.
 • Organoklorlu insektisitler:Daha ilkin yaygın olarak kullanılıyorlardı, sadece şimdi birçok ülke esenlik ve çevresel tesirleri ve kalıcılıkları (örn. DDT, klordan ve toksafen) sebebiyle Organoklorlu insektisitler pazarlarından kaldırılmıştır.
 • piretroid:Bunlar, krizantemlerde (Çiçek) bulunan naturel olarak oluşan bir pestisit olan piretrinin bileşik bir versiyonudur. Çevredeki kararlılıklarını en üst düzeye çıkaracak biçimde geliştirildiler.
 • Sülfonilüre herbisitler:Sülfonilüreler herbisitleri, piritiyobak-sodyum, siklosülfamuron, bispiribak-sodyum, terbasil, sülfometuron-metil Sülfosülfuron, rimsülfuron, pirazosülfuron-etil, imazosülfuron, nikosülfüron, nikosülfuron-sülfuron, metil-sülfüron, oksasülfüron, metil, flupirsülfüron-metil-sodyum, etoksisülfüron, klorimuron-etil, bensülfüron-metil, azimsülfüron ve amidosülfüron.
 • Biyopestisitler:Biyopestisitler, hayvanlar, bitkiler, bakteriler ve muayyen mineraller şeklinde naturel malzemelerden elde edilmiş muayyen pestisit türleridir.

Pestisit örnekleri

Pestisit örnekleri, fungisitler, herbisitler ve böcek öldürücülerdir. Spesifik bileşik kimyasal pestisitlerin örnekleri, glifosat, Asefat, Deet, Propoxur, Metaldehit, Borik Asit, Diazinon, Dursban, DDT, Malathion, vb.’dir.

Pestisitlerin Yararları

Pestisitlerin en büyük pozitif yanları çiftçileri kurtarabilmeleridir. Ekinleri böceklerden ve öteki zararlılardan koruyarak. Aynı zamanda, aşağıda bunun birtakım öteki birincil yararları bulunmaktadır.

 • Zararlıları ve nebat hastalığı vektörlerini denetlemek.
 • İnsan/hayvan rahatsızlık vektörlerini ve rahatsız edici organizmaları denetlemek.
 • Öteki insan faaliyetlerine ve yapılarına zarar veren organizmaları denetlemek.

Pestisitlerin Tesirleri

 • Bunlardaki toksik kimyasallar çevreye kasıtlı olarak salınacak biçimde tasarlanmıştır. Her bir pestisit muayyen bir haşereyi öldürmeyi amaçlasa da, pestisitlerin çok önemli bir yüzdesi hedeflerinden başka bir hedefe ulaşır. Bunun yerine havaya, suya, tortulara girerler ve hatta yemeğimize karışırlar.
 • Pestisitler, baş ağrısı ve mide bulantısı şeklinde kısa vadeli etkilerden kanser şeklinde kronik etkilere, üreme hasarına kadar insan sağlığı tehlikeleriyle ilişkilendirilmiştir.
 • Bunların kullanması ek olarak topraktaki genel biyoçeşitliliği de azaltır. Toprakta kimyasal yoksa, toprak kalitesi daha yüksektir ve bu, bitkilerin büyümesi için lüzumlu olan daha yüksek su tutulmasına izin verir.
Tıkla Mesaj Gönder
WOLVES İLAÇLAMA
HOŞGELDİNİZ
Nasıl Yardımcı Olabiliriz..
Tıkla Hemen Ara