iddaa tahminleri canlı iddaa

Haşere Kontrolü Prensipleri

Haşere Kontrolü Prensipleri

Haşere Kontrolü Prensipleri

Haşere Kontrolü Prensipleri wolves ilaçlama Öğrenme hedefleri Bu üniteyle alakalı çalışmanızı böcek ilaçlama istanbul wolves tamamladıktan sonrasında şunları yapabilmelisiniz:

 • Etken bir haşere denetim stratejisi geliştirmede haşerenin tanımlanmasının niçin ilk adım bulunduğunu söyleyin.
 • Devamlı zararlılar, sporadik zararlılar ve potansiyel zararlılar arasındaki farkları söyleyin.
 • Zararlıların önlenmesi, bastırılması ve yok edilmesinin ne idrak etme geldiğini söyleyin.
 • “Eşikleri” ve bunların bir haşere denetim stratejisi geliştirmede niçin mühim bulunduğunu söyleyin.
 • Haşere kontrolü ile alakalı olarak “seyretme”yi tanımlayın ve haşere denetim stratejisinin niçin mühim bulunduğunu söyleyin.
 • “Entegre haşere yönetimini” tanımlayın ve bir IPM stratejisinde kullanılabilecek birkaç ihtimaller içinde denetim taktiklerini listeleyin.
 • Pestisit uygulamalarının zararlıları denetim edememesine niçin olabilecek faktörleri adlandırın.
 • Pestisitlere karşı haşere direncinin gelişmesini önlemeye destek olacak yolları adlandırın.
Haşere Kontrolü Prensipleri
Haşere Kontrolü Prensipleri

Bilinmesi Ihtiyaç duyulan Terimler

Ev sahibi – Bir haşerenin üstünde ya da içerisinde yaşamış olduğu bir nebat ya da hayvan.
Jüvenil hormonlar – Bir böceğin erken evrelerinin düzgüsel erişkin formuna dönüşmesini engellemiş olan organik böcek kimyasalları.
Etiketleme – Pestisit kullanıcılarının yasal olarak uymaları ihtiyaç duyulan talimatları içeren pestisit ürün etiketi ve beraberindeki öteki materyaller
Mycoplasmas – Öteki canlı organizmalardan ayrı olarak üreyebilen ve var olabilen malum en ufak canlı organizmalar. besinlerini bitkilerden alırlar.
Nematodlar – Ufak, çoğu zaman mikroskobik, yılan balığı benzeri yuvarlak solucanlar.
Hedef olmayan organizma – Denetim edilen haşere haricinde herhangi bir nebat ya da hayvan.
Parazit – Gıda elde etmek amacıyla başka bir canlı organizmanın üstünde, içerisinde ya da beraber yaşayan bir organizma.
Patojen – Öteki organizmalarda hastalığa yol açan bir organizma.
Feromonlar – Aynı türden öteki organizmaların davranışlarını etkilemek için bir organizma tarafınca yayılan kimyasallar.
Predator – Öteki organizmalara hücum eden, öldüren ve onlarla beslenen bir organizma.
İzcilik – Zararlıların sayısını ve niçin oldukları hasarı tertipli olarak aramak, belirlemek ve değerlendirmek.


Haşere Kontrolü Prensipleri

Bir haşere şu herhangi bir şeydir:

 • yemek ya da su için insanlarla, evcil hayvanlarla ya da dilek edilen bitkilerle rekabet eden,
 • insanlara, hayvanlara, dilek edilen bitkilere, yapılara ya da eşyalara zarar verir,
 • hastalığı insanlara, evcil hayvanlara, yaban dünyasına ya da dilek edilen bitkilere yayar,
 • insanları ya da evcil hayvanları rahatsız eder.

Zararı olan Türleri

Zararı olan türleri şunları ihtiva eder:

 • hamamböcekleri, termitler, sivrisinekler, yaprak bitleri, böcekler, pireler ve tırtıllar benzer biçimde böcekler.
 • akarlar, keneler ve örümcekler benzer biçimde böcek benzeri organizmalar,
 • bakteriler, mantarlar, nematodlar, virüsler ve mikoplazmalar benzer biçimde mikrobiyal organizmalar,
 • istenmediği yerde büyüyen herhangi bir nebat olan yabani otlar,
 • salyangoz, sümüklü böcek ve vapur kurdu benzer biçimde yumuşakçalar ve
 • sıçanlar, fareler, öteki kemirgenler, kuşlar, balıklar ve yılanlar benzer biçimde omurgalılar.

Bir çok organizma zararı olan değildir. Bir tür birtakım durumlarda zararı olan olabilir, bazılarında olmayabilir. Bir organizma, zararı olan olduğu kanıtlanana kadar zararı olan olarak kabul edilmemelidir. Zararı olan kategorileri şunları ihtiva eder:

 • hemen hemen daima mevcut olan ve tertipli denetim gerektiren devamlı zararlılar.
 • sporadik. bazen ya da aralıklı olarak denetim gerektiren muhacir ya da döngüsel zararlılar.
 • Düzgüsel koşullar altında denetim gerektirmeyen potansiyel zararlılar. sadece muayyen durumlarda denetim gerektirebilir.

Zararı olan Tanımlama

Doğru tanımlama, etken bir haşere yönetimi programının ilk adımıdır. Zararlının ne olduğu için güvenli olana kadar hiç bir haşere denetim programına teşebbüs etmeyin. Zararlıyı ve gelişimini ve yayılmasını etkileyen faktörleri ne kadar oldukca bilirseniz, haşere kontrolünüz o denli rahat, daha müsait maliyetli ve daha başarıya ulaşmış olacaktır. Bir haşerenin doğru tanımlanması, hayat döngüsü ve denetim edilmeye en yatkın olduğu süre da dahil olmak suretiyle, onunla alakalı temel detayları belirlemenizi sağlar.

Sertifikalı bir uygulayıcı olarak, sertifika kategorinizdeki iş türünde karşılaşabileceğiniz haşerelere aşina olmalısınız. Zararlıları tanımlayabilmek ve denetim edebilmek için şunları bilmeniz icap eder:

 • karşılaşılması olası zararlıların fizyolojik özellikleri.
 • sebep oldukları hasarın özellikleri,
 • gelişmeleri ve biyolojileri,
 • devamlı, sporadik olup olmadıkları. ya da potansiyel zararlılar ve
 • denetim hedefiniz nelerdir.

Bir haşereyi tanımlamada desteğe ihtiyacınız var ise, mal ya da sanayi kuruluşunuz, Birleşke Yayım acentesi ya da Eyalet arazi bağışlama üniversitesiyle iletişime geçin.

Haşere kontrolü

Haşere kontrolünün lüzumlu olup olmadığını düşündüğünüz daima şunları ihmal etmeyin:

 • Bir haşereyi, yalnızca kabul edilmesi makul olandan daha çok zarara niçin oluyorsa ya da vermesi bekleniyorsa deneyin.
 • Zararı olan sayısını kabul edilebilir bir düzeye indirecek bir denetim stratejisi kullanın.
 • Haşere haricinde her şeye olası olduğunca azca zarar verin.
 • Bir haşere mevcut olsa bile, oldukca fazla zarar vermeyebilir. Zararlıyı denetlemek, haşerenin verdiği zarar sebebiyle kaybedilecek olandan daha pahalıya mal olabilir.

Haşere Denetim Hedefleri

Bir haşereyi denetim etmeye çalıştığınızda, bu üç hedeften birine ulaşmak isteyeceksiniz. ya da bunların bir kombinasyonu:

 • önleme – bir haşerenin problem haline gelmesini önlemek.
 • bastırma – haşere sayısını ya da hasarı kabul edilebilir bir düzeye indirmek ve .
 • eradikasyon – bütün haşere popülasyonunu yok etmek.

Zararlının varlığı ya da bolluğu evvelinde tahmin edilebildiğinde, önleme bir hedef olabilir. Devamlı zararlılar, tarif gereği, çoğu zaman oldukca öngörülebilir. Zararı olan olarak varlıklarını destekleyecek koşulları ya da koşulları biliyorsanız, sporadik ve potansiyel zararlılar tahmin edilebilir olabilir. Örnek olarak birtakım nebat rahatsızlıkları yalnız muayyen etraf koşullarında ortaya menfaat. Bu tür koşullar mevcutsa, nebat hastalığı organizmalarının dilek edilen bitkilere zarar vermesini önlemek için adımlar atabilirsiniz.

Bastırma , birçok haşere niteliğinde ortak bir hedeftir. Gaye, zararlıların sayısını, niçin oldukları zararın kabul edilebilir bir düzeye indirmektir. Bir haşerenin varlığı tespit edildikten ve kontrolün lüzumlu olduğuna karar verildikten sonrasında, bastırma ve önleme çoğu zaman ortak hedeflerdir. Denetim önlemlerinin doğru kombinasyonu, çoğu zaman halihazırda mevcut olan zararlıları bastırabilir ve kabul edilemez zarara niçin olacakları bir düzeye yeniden çıkmalarını önleyebilir.

Eradikasyon , dış mekan haşere durumlarında nadir bulunan bir hedeftir, şu sebeple başarılması zor olsa gerek. Çoğu zaman gaye önleme ve/ya da bastırmadır. Eradikasyon, ara ara yabancı bir haşere kazara ortaya çıktığında sadece hemen hemen bir alana yerleşmediğinde denenir. Bu tür giderme stratejileri çoğu zaman Hükümet tarafınca desteklenir. Akdeniz meyve sineği. çingene güvesi ve ateş karınca denetim programları bunlara örnektir.

Kapalı alanlarda, eradikasyon daha yaygın bir hedeftir. Kapalı ortamlar çoğu zaman daha ufak, daha azca karmaşıktır ve dış mekanlara gore daha rahat denetim edilir. Mesken benzer biçimde birçok kapalı alanda; okullar; Yazıhane binaları; ve sıhhat hizmetleri, besin işleme ve besin hazırlama tesislerinde, muayyen zararlılara hoşgörme gösterilmez ya da edilmeyecektir.

Eşik Seviyeleri

Eşikler, bir alandaki haşerelerin kabul edilemez yaralanmalara ya da zararlara niçin olmasını önlemek istiyorsanız, haşere denetim önlemi almanız ihtiyaç duyulan haşere popülasyonlarının seviyeleridir. Eşikler güzel duyu, sıhhat ya da ekonomik hususlara dayalı olabilir. “Fiil eşikleri” olarak malum bu seviyeler birçok zararı olan için belirlenmiştir.

Bir eşik çoğu zaman, haşere popülasyonu büyümeye devam ederse, haşere hasarının niçin olduğu ekonomik kayıpların, haşereleri denetim etme maliyetinden daha büyük olacağı düzeyde belirlenir. Bu tür fiil eşikleri ara ara “ekonomik eşikler” olarak adlandırılır.

Birtakım haşere denetim durumlarında eşik seviyesi sıfırdır: Bu şekilde bir durumda tek bir haşere bile makul olmayan derecede zararlıdır. Örnek olarak, besin işleme tesislerinde herhangi bir kemirgen bulunması eylemi mecburi kılar. Evlerde, kemirgenler ya da hamamböcekleri benzer biçimde birtakım haşereleri denetlemek için, yalnız bir ya da birkaç tanesi görülmüş olsa bile, çoğu zaman insanoğlu harekete geçer.

Haşere İzleme

Bir çok haşere denetim niteliğinde, korunacak alan sık sık izlenmelidir (denetim ya da bulgu). Tertipli seyretme birkaç mühim suali yanıtlayabilir:

 • Ne tür zararlılar var?
 • Rakamlar kontrolü güvence edecek kadar büyük mü?
 • Kontrole adım atmak için doğru süre ne süre?
 • Denetim çabaları zararlıların sayısını başarıyla azalttı mı?

Böcek, böcek benzeri, yumuşakça ve omurgalı zararlılarının izlenmesi çoğu zaman tuzak ya da bulgu kanalıyla yapılır. Yabancı ot zararlılarının izlenmesi çoğu zaman görsel araştırma ile yapılır. Mikrobiyal zararlıların izlenmesi, niçin oldukları faydalanma ya da hasar aranarak yapılır.

İzleme, yönetilen alandaki çevresel koşulların denetim edilmesini de içerebilir. Isı ve rutubet seviyeleri, bilhassa rutubet, bir haşere salgınının ne süre ortaya çıkacağını ya da eşik seviyelere ulaşacağını tahmin etmede çoğu zaman mühim ipuçlarıdır.

Zararlının devamlı olarak bulunmuş olduğu ve eşiğin sıfır olduğu durumlarda seyretme lüzumlu değildir. Örnek olarak, ameliyathanelerde ve sıhhat tesislerinin öteki steril alanlarında bakteri varlığına karşı sıfır hoşgörü vardır. Bu durumlarda, zararlıların bir alana girmesini önlemek ve mevcut olabilecek zararlıları yok etmek için rutin haşere denetim önlemleri alınır.

Zararı olan Etkilerden Kaçınmak

Haşere kontrolü, bir haşereyi tanımlamaktan ve bir denetim taktiği kullanmaktan daha fazlasını ihtiva eder. Tedavi alanı, talep eder aleni alan talep eder bir yapının içerisinde olsun, çoğu zaman öteki canlı organizmaları (insanoğlu, hayvanlar ve bitkiler benzer biçimde) ve cansız çevreleri (hava, su, yapılar, nesneler ve yüzeyler benzer biçimde) ihtiva eder. Bunların tümü, seçtiğiniz haşere denetim önlemlerinden etkilenebilir. Zararlının içerisinde bulunmuş olduğu bütün sistem üstündeki ihtimaller içinde tesirleri düşünmediğiniz sürece. haşere denetim çabanız zarar verebilir ya da geçindiren ya da yeni haşere problemlerine yol açabilir. Kendi sağduyunuza ve pestisitlerin stratejinin bir parçası olduğu durumlarda pestisit etiketlemesine güvenin.

Bir çok tedavi bölgesi, haşere denetim stratejileri tarafınca bir dereceye kadar bozulur. Siteyi paylaşan her tür organizmanın ya da bileşenin eylemleri çoğu zaman başkalarının eylemlerini ve refahını etkisinde bırakır. Balans bozuk çıktığında, muayyen organizmalar yok olabilir ya da rakamları azalabilir ve ötekiler – ara ara zararlılar – hakim olabilir.

Entegre Zararı olan Yönetimi

Entegre zararı olan yönetimi, zararlıları ve zararlarını kabul edilebilir bir düzeye indirmek için müsait zararı olan denetim taktiklerinin tek bir plan (strateji) içerisinde birleştirilmesidir. Bir haşere sorununu denetlemek için birçok değişik taktik kullanmak, tedavi bölgesindeki canlı organizmalarda ve cansız çevrede minimum bozulmaya niçin olma eğilimindedir. Haşere kontrolü için yalnızca pestisitlere güvenmek, haşerelerin pestisitlere karşı mukavemet geliştirmesine niçin olabilir, öteki haşerelerin salgınlarına niçin olabilir ve yüzeylere ya da hedef olmayan organizmalara zarar verebilir. Birtakım haşere türleri ile, tek taktik olarak pestisitlerin kullanılması oldukca sıska bir denetim elde edecektir.

Haşere problemlerini sökmek için. Mecbursun:

 • zararlıyı ya da zararlıları tanımlayın ve her biri için kontrolün güvence edilip edilmediğini belirleyin.
 • haşere denetim hedef(ler)inizi belirleyin.
 • Hangi denetim taktiklerinin mevcut bulunduğunu bilin.
 • Her bir taktiğin ya da taktik kombinasyonunun yararlarını ve risklerini değerlendirin.
 • en etken olacak ve insanlara ve çevreye minimum ziyanı verecek bir strateji seçin.
 • stratejideki her taktiği doğru kullanın.
 • duruma müsait yöresel, Eyalet ve Federal yönetmeliklere uyun.

Seçtiğiniz strateji, tanımladığınız zararlıya ve ihtiyacınız olan denetim türüne ve miktarına bağlı olacaktır.

Organik Kontroller

Birtakım organik kuvvetler bütün organizmalar üstünde tesir ederek popülasyonların artmasına ve düşmesine yol açar. Bu organik kuvvetler insanlardan bağımsız olarak hareket eder ve haşere kontrolüne destek olabilir ya da mani olabilir. Organik güçlerin zararı olan popülasyonu üstündeki tesirini değiştiremeyebilirsiniz, sadece etkilerinin bilincinde olmalı ve olası olduğunda onlardan yararlanmalısınız. Zararı olan popülasyonlarını etkileyen organik güçler içinde iklim, organik düşmanlar, organik engeller, barınak mevcudiyeti ve yemek ve su kaynakları yer alır.

İklim

Hava koşulları, bilhassa ısı, gün uzunluğu ve rutubet, zararlıların faaliyetlerini ve üreme oranlarını etkisinde bırakır. Zararlılar yağmur, donma sıcaklıkları, kuraklık ya da öteki negatif hava koşulları tarafınca öldürülebilir ya da bastırılabilir. İklim ek olarak konukçularının büyümesini ve gelişimini etkileyerek zararlıları bilvasıta olarak etkisinde bırakır. Nebat yiyen haşere popülasyonu, konukçu bitkilerin büyümesi ile ilgilidir. Olağandışı hava koşulları, düzgüsel kalıpları değiştirebilir, böylece artan ya da azalan hasar neticeleri ortaya çıkabilir.

Organik düşmanlar

Kuşlar, sürüngenler, amfibiler, balıklar ve memeliler birtakım zararlılarla beslenir ve sayılarını denetim etmeye destek verir. Birçok vahşi ve parazit böcek ve böcek benzeri tür, bazıları zararı olan olan öteki organizmalarla beslenir. Patojenler çoğu zaman haşere popülasyonlarını baskılar.

Coğrafi engeller

Dağlar ve büyük su kütleleri benzer biçimde özellikler birçok zararlının yayılmasını engeller. Peyzajın öteki özellikleri de benzer etkilere haiz olabilir.

Besin ve su temini

Haşere popülasyonları, sadece toprakları ve su kaynakları devam etmiş olduğu sürece gelişebilir. Gıda deposu – nebat ya da hayvan – tükendiğinde, zararlılar ölür ya da yansız hale gelir. Birçok zararlının hayat döngüsü suyun mevcudiyetine bağlıdır.

Barınak

Barınakların mevcudiyeti birtakım haşere popülasyonlarını etkileyebilir. Kışlama alanları ve yırtıcılardan saklanacak bölgeler, birtakım zararlıların hayatta kalması için önemlidir.

Uygulanan Kontroller

Ne yazık ki, organik kontroller çoğu zaman kabul edilemez yaralanmaları ya da hasarları önlemek için haşereleri yeterince süratli ya da tamamen denetim etmez. Ondan sonra öteki denetim önlemleri kullanılmalıdır. Mevcut olanlar şunları ihtiva eder: 

 • ev sahibi direnci,
 • biyolojik denetim, 
 • kültürel denetim, 
 • mekanik denetim, 
 • sanitasyon ve 
 • kimyasal denetim.

konak direnci

Birtakım bitkiler, hayvanlar ve yapılar zararlılara öbürlerinden daha iyi direnir. Birtakım nebat, ağaç ve hayvan türleri muayyen zararlılara karşı dirençlidir. Mevcut olduğunda kuvvetli türlerin kullanılması, koşulları zararlılar için daha azca elverişli hale getirerek zararı olan popülasyonlarını zararı olan seviyelerin altında tutmaya destek verir.

Konak direnci üç ana yolla çalışır:

 • Konaktaki kimyasallar zararlıyı uzaklaştırır ya da zararlının hayat döngüsünü tamamlamasını engeller.
 • Ev sahibi, öteki çeşitlerden daha kuvvetli ya da toleranslıdır ve bu yüzden, haşere saldırılarından ciddi biçimde zarar görme olasılığı daha düşüktür.
 • Ev sahibi, saldırıyı zorlaştıran fizyolojik özelliklere haizdir.

Biyolojik denetim

Biyolojik denetim, organik düşmanların (parazitler, yırtıcılar ve patojenler) kullanımını ihtiva eder. Bu organik kontrolü, bir haşerenin düşmanlarından daha fazlasını hedef alana salarak ya da daha ilkin bölgede olmayan yeni düşmanları tanıtarak tamamlayabilirsiniz. Biyolojik denetim çoğu zaman eradikasyon değildir. Denetim derecesi dalgalanır. Zararı olan popülasyonunun artması ve buna ödenek gelen organik kontrollerdeki artış içinde bir süre aralığı vardır. Sadece müsait koşullar altında, korunacak nebat ya da hayvana yönelik tehdidi ortadan kaldırmak için kafi denetim sağlanabilir.

Biyolojik denetim ek olarak, üretim ve salıverme ya da oldukca sayıda steril adam ve feromon ya da jüvenil hormonların kullanımında olduğu benzer biçimde, haşerenin biyolojik olarak değiştirilmiş olduğu şekilleri de ihtiva eder.

Feromonlar, haşere popülasyonlarının izlenmesinde yararlı olabilir. Örnek olarak bir tuzağa yerleştirilmiş. haşere sayılarının tahmin edilebilmesi için bir numune alanındaki böcekleri çekebilirler. Feromonlar ek olarak bir denetim aracı olabilir. Bazı zamanlar dişi bir böceğin erkekleri çekmek için kullandığı feromonun üretilmiş bir kopyası, erkekleri şaşırtmak ve çiftleşmeyi önlemek için kullanılabilir, bu da daha azca sayıda haşere ile sonuçlanır. Jüvenil hormonların bir bölgeye uygulanması, birtakım olgunlaşmamış haşerelerin düzgüsel hale gelmesini ve yetişkinlerin üremesini engelleyerek haşere sayılarını azaltabilir.

kültürel denetim

Kültürel uygulamalar ara ara ekili bitkilere hücum eden rakamları ya da zararlıları azaltmak için kullanılır. Bu uygulamalar, bir istilayı önlemek ya da bastırmak için çevreyi, konukçu bitkinin durumunu ya da haşerenin davranışını değiştirir. Zararı olan ile konukçu nebat arasındaki düzgüsel ilişkiyi bozarlar ve zararlının ölüm kalım, gelişme ya da üreme olasılığını azaltırlar. Yaygın kültürel uygulamalar içinde ekinlerin döndürülmesi, toprağın yetiştirilmesi, dönemin değiştirilmesi ya da ekim ya da hasat yapılması, tuzak bitkileri ekilmesi, sıra genişliğinin ayarlanması ve ekili bitkilerin budaması, inceltilmesi ve gübrelenmesi yer alır.

Mekanik (fizyolojik) denetim

Zararlıları denetlemek ya da çevrelerini değiştirebilmek için kullanılan cihazlar, makineler ve öteki yöntemler, mekanik ya da fizyolojik kontroller olarak adlandırılır. Tuzaklar, perdeler, bariyerler, çitler, ağlar, ışınım ve elektrik ara ara bir alana yayılmasını ya da zararlıları önlemek için kullanılabilir.

Işıklar, sıcaklık ve soğutma, birtakım haşere popülasyonlarını bastırmak ya da ortadan kaldırmak için çevreyi yeterince değiştirebilir. Rutubet de dahil olmak suretiyle miktarı ya da suyu değişiklik yapmak, birtakım zararlıları, bilhassa böcekleri ve rahatsızlık etkenlerini denetim edebilir.

Sanitasyon

Sanitasyon uygulamaları, zararlıların kendilerini ya da yemek ve barınak kaynaklarını ortadan kaldırarak birtakım zararlıları önlemeye ve bastırmaya destek verir. Kentsel ve endüstriyel haşereler, temizliğin iyileştirilmesi, haşere barınmasının ortadan kaldırılması ve çöp toplama sıklığının artırılmasıyla azaltılabilir. Evcil hayvanlara hücum eden zararlıların yönetimi, iyi gübre yönetimi uygulamalarıyla geliştirilir. Tarımsal zararlıların bir ekimden diğerine taşınması, mahsul artıklarının ortadan kaldırılmasıyla azaltılabilir.

Haşere yayılmasını önlemeye destek olan öteki sanitasyon biçimleri, haşere içermeyen tohumlar ya da nakiller ve haşere içermeyen bir alana girmelerine ya da salgın edilmiş bir alanı terk etmelerine izin vermeden ilkin ekipmanı, hayvanları ve öteki ihtimaller içinde taşıyıcıları dekontamine etmeyi ihtiva eder. Besin işleme alanlarının müsait biçimde tasarlanması, birçok haşere için erişimi ve barınmayı azaltabilir.

kimyasal denetim

Pestisitler, haşereleri yok etmek, aktivitelerini denetlemek ya da zarar vermelerini önlemek için kullanılan kimyasallardır. Birtakım pestisitler zararlıları ya çeker yahut uzaklaştırır. Nebat büyümesini düzenleyen ya da yaprakları kaldıran kimyasallar da pestisit olarak sınıflandırılır. Pestisitler çoğu zaman zararlıları denetim etmenin en süratli yoludur. Bir çok durumda, mevcut tek taktik onlar.

Haşere Denetim Arızaları

Bazı zamanlar bir böcek ilacı uygulamış olsanız bile haşerenin denetim edilmediğini görebilirsiniz. Neyin yanlış gittiğini belirlemeye çalışmak için durumu gözden geçirmelisiniz. Kimyasal haşere kontrolünün başarısız olmasının birkaç ihtimaller içinde sebebi vardır.

Haşere Direnci

Pestisitler birtakım haşereleri denetim edemez şu sebeple haşereler pestisitlere karşı dirençlidir. Pestisit kullanımına dayanan haşere denetim programlarını planlarken bunu göz önünde bulundurun. Nadiren herhangi bir pestisit bütün hedef zararlıları öldürür. Bir pestisit her kullanıldığında, en duyarlı zararlıları seçici olarak öldürür. Birtakım zararlılar pestisitten kaçınır. Ötekiler etkilerine dayanır. Yok edilmeyen zararlılar, hayatta kalmalarına müsaade eden özelliği yavrularına aktarabilir.

Bir pestisit aynı yerde aynı haşereye karşı yeniden yeniden kullanıldığında, hayatta kalan haşere popülasyonu pestisitlere özgün popülasyondan daha kuvvetli olabilir. Bir pestisit geniş bir coğrafi alanda kullanıldığında ya da bir pestisit, haşere popülasyonlarının izole edilmiş olduğu fazlaca ufak bir alana yeniden yeniden uygulandığında mukavemet fırsatı daha fazladır. Zaman içinde etkinliğini kademeli olarak kaybeden bir kalıntı bırakan bir pestisit, direncin seçilmesine destek olacaktır. Dönen pestisitler, haşere direncinin gelişimini azaltmaya destek olabilir.

Başarısızlığın Öteki Sebepleri

Her pestisit başarısızlığı, haşere direncinden kaynaklanmaz. Doğru ilacı ve doğru dozu kullandığınızdan ve ilacı doğru uyguladığınızdan güvenli olun. Bazı zamanlar bir pestisit uygulaması bir haşereyi denetim etmede başarısız olur şu sebeple haşere doğru tanımlanmamıştır ve yanlış pestisit seçilmiştir. Öteki uygulamalar, pestisit müsait bir zamanda uygulanmadığı için başarısız olur – haşere, tatbik esnasında bölgede bulunmamış olabilir ya da bir hayat döngüsü aşamasında ya da pestisite kırılgan olmadığı bir yerde olabilir. Ek olarak, mevcut haşerelerin kimyasal uygulandıktan sonrasında gelişen yeni bir istilanın parçası olabileceğini ihmal etmeyin.


Bilgini kontrol et

S. Denetim etmeniz gerekebileceğini düşündüğünüz bir haşerenin varlığını tespit ettiğinizde yapmanız ihtiyaç duyulan ilk şey nelerdir?
A. Probleminin tam olarak ne işe yaradığını bildiğinizden güvenli olmak için haşereyi tanımlayın.

S. Haşere tespiti, iyi bir haşere denetim stratejisi geliştirmenize iyi mi destek olabilir!
A. Zararlının tanımlanması, hayat döngüsü ve denetim edilmeye en yatkın olduğu süre da dahil olmak suretiyle, zararlıyla alakalı temel detayları belirlemenize imkan tanır.

S. Devamlı zararlılar, sporadik zararlılar ve potansiyel zararlılar arasındaki farkları söyleyin.
A. Devamlı zararlılar hemen hemen daima mevcuttur ve tertipli denetim gerektirir; sporadik zararlılar muhacir, döngüsel ya da arada bir denetim gerektiren sadece tertipli olmayan öteki zararlılardır; potansiyel zararlılar, düzgüsel koşullar altında zararı olan olmayan, sadece muayyen durumlarda zararı olan olabilen ve denetim gerektiren organizmalardır.

S. Zararlıların önlenmesi, bastırılması ve yok edilmesinin ne idrak etme geldiğini söyleyin.
A. Önleme, bir haşerenin bir problem haline gelmesini engellemektir; bastırma, haşere sayısını ya da hasarı kabul edilebilir bir düzeye indirmektir; eradikasyon, bütün haşere popülasyonunu yok ediyor.

S. Eşik nelerdir? Bir haşere denetim stratejisi geliştirirken hangi eşikleri dikkate almalısınız?
A. Eşikler, kabul edilemez hasar ya da yaralanmaları önlemek için haşere denetim önlemi almanız ihtiyaç duyulan haşere popülasyonlarının seviyeleridir. Eşik bilgilerinin kullanılması, denetim taktiklerine ne süre başlayacağınız hikayesinde karar vermenize destek olarak haşere denetim stratejinizi iyileştirebilir.

S. Haşere izlemeyi tanımlayın ve haşere denetim stratejisinin iyi mi mühim olabileceğini söyleyin.
A. İzleme, hangi zararlıların mevcut bulunduğunu, bölgede her bir zararı olan türünden kaç adet bulunduğunu ve ne kadar hasara niçin olduklarını belirlemek için bir alandaki zararlıları denetlemek ya da araştırmaktır. İzleme, birçok haşere denetim stratejisi için önemlidir, şu sebeple eşiğe ulaşılıp ulaşılmadığını ve denetim önlemlerinin etken olup olmadığını belirlemeye destek verir.

S. “Entegre haşere yönetimi”ni (IPM) tanımlayın ve bir IPM stratejisinde kullanılabilecek birkaç ihtimaller içinde denetim taktiklerini listeleyin.
A. Entegre zararı olan yönetimi, zararlıları ve zararlarını kabul edilebilir bir düzeye indirmek için müsait zararı olan denetim taktiklerinin tek bir planda birleştirilmesidir. Haşere denetim taktikleri şunları içerebilir: konakçı direnci, biyolojik denetim, kültürel denetim, mekanik denetim, sanitasyon ve kimyasal (pestisit) denetim.

S. Bir pestisit uyguladınız, sadece haşereyi denetim etmedi. Denetim çabanızın başarısız olmasının üç nedenini belirtin.
A. Pestisitlerin haşereyi denetim edememesinin sebebi haşere direnci, yanlış pestisit seçilmesi, haşerenin yanlış tanımlanması, yanlış oranda uygulanması ya da pestisitin yanlış uygulanması olabilir.

S. Denetim etmeye çalıştığınız haşerelerin kullandığınız pestisitlere karşı mukavemet kazanmasını önlemek için ne yapabilirsiniz?
A. Haşere direnci, entegre haşere yönetimi kullanılarak ve kullanılan pestisit türlerinin değiştirilmesiyle azaltılabilir.

Tıkla Mesaj Gönder
WOLVES İLAÇLAMA
HOŞGELDİNİZ
Nasıl Yardımcı Olabiliriz..
Tıkla Hemen Ara