iddaa tahminleri canlı iddaa

IPM’de Pestisitlerin Rolü

IPM'de Pestisitlerin Rolü

IPM’de Pestisitlerin Görevi

IPM’de Pestisitlerin Rolü wolves ilaçlama Pestisitler, mahsulleri hasardan korumak için haşere istilasını yok etmek, püskürtmek yahut başka bir halde azaltmak için kullanılan kimyasallardır. Böcek öldürücüler böcekleri denetlemek için kullanılan böcek ilaçlarıdır, herbisitler yabani otları denetlemek için kullanılan böcek ilaçları, mantar öldürücüler mantarları denetlemek için böcek ilaçlama istanbul wolves kullanılan böcek ilaçları ve nematodlar nematodları denetlemek için kullanılan böcek ilaçlarıdır.

Pestisitlerin pek fazlaca potansiyel risk oluşturmasına karşın, bununla birlikte aşağıdaki mühim avantajları ve yararları da sağlarlar:

IPM'de Pestisitlerin Rolü
IPM’de Pestisitlerin Görevi


1. Pestisitler hazırdır ve kullanması kolaydır.
2. Direncin bir problem olmadığı durumlarda, pestisitler çoğu zaman zararlıları denetim etmede çok etkilidir.
3. Pestisit tedavileri, en az rötar süresi ile gerektiği benzer biçimde hızla uygulanabilir.
4. Pestisitler, büyük haşere popülasyonlarını denetlemek için geniş alanlarda kullanılabilir.
5. Pestisit tedavileri, bilhassa alternatifler insan alın terinde büyük artışlar gerektiriyorsa, çoğu zaman maliyet etkindir.
6. Pek fazlaca haşere için müessir, emin, kimyasal olmayan alternatifler mevcut değildir ve kimyasal pestisitler son çaredir.

Pestisitler, müessir alternatifler bulunmadığında yahut zararı dokunan popülasyonlarının zararı dokunan seviyelere ulaşmasını önlemek için alternatifler kafi olmadığında IPM programlarında kullanılır. Vurgu, potansiyel riskleri en aza indirirken, pestisitlerin sunmuş olduğu yararları ve avantajları en üst düzeye çıkarmaktır.
Bir pestisit tedavisine gerekseme duyulduğunda, kimyasalın tarzı pestisit etiketine ve bütün eyalet ve federal yasa ve yönetmeliklere müsait olmalıdır. Ek hususlar şunları ihtiva eder: hedef organizmaya karşı faaliyet, konukçu nebat ile uyumluluk,
yararlı organizmalar üstündeki etkisinde bırakır, etraf ve kullanıcı güvenliği derecesi ve maliyet. Olası olan her yerde, insanoğlu ve öteki hedef olmayan organizmalar için minimum toksik olan ve yer altı ve yüzey sularını kirletme olasılığı en düşük olan bir araç-gereç kullanın.

Pestisit Kullanımını Niçin En Aza İndirelim?


Zararlıları denetlemek için yalnızca pestisitlere güvenerek muhtelif problemler ve sınırlamalar ortaya çıktı. Sorunlardan bazıları şunlardır: pestisitlere karşı haşere direnci; artan maliyetler; balıklar, yaban yaşamı, zararlıların yararlı naturel düşmanları ve öteki hedef olmayan organizmalar için zehirlilik; insan sağlığı ve güvenliği ile alakalı endişeler; yeraltı suyu kirliliği; ve genel etraf kalitesi.


Pestisitlerin Aşırı Kullanması ile İlgili Problemler


Pestisit Direnci :
Daha iyi yahut tam bir haşere kontrolü elde etme girişiminde, pestisitler daha sık ve daha yüksek dozaj oranlarında uygulandığından mukavemet sorunları artmıştır. Bu taktikler seçim baskısının artmasına niçin oldu. Bir haşere popülasyonundaki naturel olarak kuvvetli bireyler, pestisit tedavilerinde hayatta kalabilirler. Hayatta kalanlar ürer ve mukavemet hususi durumunu yavrularına aktarır. Her geçen nesille
beraber, önceki nesillere kıyasla haşere popülasyonunu aynı pestisitlerle denetim etmek daha zor hale geliyor . Pestisit kullanımını azaltmak ve değişik tesir biçimlerine haiz pestisit sınıfları içinde geçiş yapmak, haşere direnci olasılığını azaltmaya destek olabilir. Haşere direncini tedvir etmek, gereksinim duyulan pestisitlerin müessir ömrünü uzatmaya destek olmak için fazlaca önemlidir.

Naturel Düşmanlar ve Öteki Hedef Dışı Organizmalar Üstündeki Toksisite :
Zararı olan türlerinin naturel düşmanları, zararı dokunan popülasyonlarının daha düşük seviyelerde tutulmasında fazlaca destek olabilir. Bu yararlı organizmalar, vahşi, parazit yahut haşere türlerinin zararına rakip olan organizmaları ihtiva eder. Sözgelişi, yaprak bitleri her sene zararı dokunan seviyelerine ulaşmazlar bundan dolayı birçok değişik naturel hasım onları denetim altında tutmaya destek sunar. Ne yazık ki, birçok geniş spektrumlu, seçici olmayan pestisit, sayısız yararlı tür için zararlılardan daha zararlıdır. Bu tür pestisitlerin kullanması, naturel düşmanlara kıyasla çoğu zaman haşere popülasyonlarında ve fazlaca daha süratli bir miktarda tekrar canlanmaya yol açar. Naturel kontroller olmadan, birincil (yerleşik) ve tali (yeni) zararlılar çoğu zaman daha süratli oranlarda zarar verici seviyelere ulaşmakta özgürdür. Zararı olan seviyelerindeki bir artış çoğu zaman ek pestisit tedavileri ile sonuçlanır, naturel düşmanları daha da baskılayan yahut ortadan kaldıran ve haşere direnci potansiyelini daha da teşvik eden. Hedef olmayan organizmalar için daha azca toksik olan müessir alternatiflerin seçilmesi, naturel düşmanın hayatta kalmasını ve haşere kontrolünün genel etkinliğini artıracaktır.

Halk Sağlığı ve Etraf Endişeleri :
Halk, pestisitlerin kullanması ve insan sağlığı, yaban yaşamı, yeraltı suyu ve genel etraf kalitesi üstündeki ihtimaller içinde negatif tesirleri hikayesinde giderek daha çok kaygı duymaya başladı. Sürüklenmeden hedef olmayan alanlara pestisit maruziyeti; yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesi; ve besin kalıntıları genel kamuoyunu ilgilendiren konulardır. Uygulayıcılar, en yüksek maruz kalma potansiyeline
haiz olabilecekleri ve dolayısıyla en büyük sıhhat risklerine haiz olabilecekleri için bilhassa endişelenmelidir . Bütün uygulayıcılar, pestisit kullanımıyla alakalı amme endişelerine karşı kırılgan olmalı ve malzemeleri yalnızca emin ve makul bir halde uygulamalıdır.

Pestisitlerin Maliyeti :
Yeni pestisit geliştirmenin maliyeti giderek artan bir miktarda arttı. Devlet düzenlemeleri ve daha katı kayıt gereklilikleri de geliştirme hızını yavaşlattı ve yeni mamüllerin maliyetlerini artırdı. Potansiyel ürün sorumluluğuyla alakalı endişeler, şirketleri yeni çıkan ürünler sunmaktan caydırdı. Haşere direnciyle alakalı artan sorunlar de benzer biçimde birçok pestisit için geçmişe bakılırsa daha kısa pazar ömrüne yol açmıştır. Bütün bu faktörler, kimya şirketleri için daha yüksek maliyetlere ve potansiyel olarak daha düşük karlara yol açar. Buna ödenek, bu pestisit kullanıcıları için daha yüksek fiyatlara neden olur. Tarımın ekonomik sürdürülebilirliğini korumak da Entegre Zararı olan Yönetiminin hedeflerinden biridir.

Azaltılmış Riskli Pestisitler
EPA, insan sağlığı ve etraf için azaltılmış risklerle sonuçlanabilecek mamüllerin geliştirilmesini, kaydını ve kullanımını teşvik etmek için “Riskli Azaltılmış” pestisit adında olan bir pestisit kategorisi oluşturmuştur. Yeni konvansiyonel pestisitler, aşağıdaki özelliklerden minimum bir yahut daha fazlasına sahipse “Düşük Risk” statüsü için kabul edilir: insan sağlığı için düşük risk, hedef olmayan organizmalar için düşük toksisite, düşük yeraltı suyu, yüzey suyu yahut öteki kıymetli kontaminasyon potansiyeli. çevresel kaynaklara haizdir ve IPM’nin benimsenmesini ve etkinliğini artırma potansiyeline haizdir.

Tıkla Mesaj Gönder
WOLVES İLAÇLAMA
HOŞGELDİNİZ
Nasıl Yardımcı Olabiliriz..
Tıkla Hemen Ara